Hírek
„Köznevelés az iskolában”európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás modul
TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001
pályázat kertében iskolánk könyvtára eredményes pályázatot nyújtott be az alábbi témában:


Közösségi tér kialakítása a Győri Krúdy Gyula Középiskolában

A pályázati időszak: 2014. szeptember 1-október 31.
A pályázat készítői: Magdics Erika, Somogyi Krisztina, Takácsné Bakó Róza, Hajnóczky Mónika
A pályázat tartalma:
Egy egész tanévre szóló olvasókört és hozzá kapcsolódó rendezvénysorozatot tervezünk, mely minden hónapban feldolgoz egy témát. A programjaink meglevő iskolai hagyományokon alapulnak.
2014. szeptember 23-án 8 órától 12, 30-ig felolvasónapot tartottunk. Az iskola aulájában rendeztük a Flash Mob – szerű foglalkozást. A diákok kedvenc regény és vers részletüket ajánlották egymásnak. A paravánokat könyvajánlókkal és olvasásról szóló idézetekkel díszítettük. Összegyűjtöttük az ajánlott könyvek listáját.

Október 15-én tartottuk az első olvasókört, ahol a nő a szépirodalomban, volt a téma. Indításként Somogyi Krisztina ajánlotta kedvenc könyvét, mely alapjául szolgált egy kötetlen beszélgetéshez. Peresztegi Erika kiállítását is megnyitottunk: egy nő a képzőművészetben – mottóval. A kézműves foglalkozáson többféle tevékenységet lehetett választani: virág és legyezőkészítés.
Alapvető célunk: az olvasóvá nevelés, szociális érzékenység kialakítása, közösségépítés.
Üzenetünk a résztvevők felé: a gépek világában egyre fontosabb a személyes kapcsolat.
Együttműködést tudtunk kialakítani pedagógusokkal, diákokkal, szervezetekkel az iskolavezetés közreműködésével. Az olvasást többféle tevékenységgel kapcsoltuk össze: kézműves foglalkozás, kiállítás. A kézműves foglalkozáson irányított beszélgetést is kezdeményeztünk a nőkkel kapcsolatban, a régi korokban kialakult legyezőnyelvről és virágnyelvről. A férfi-nő kapcsolat került középpontba, így összehasonlítottuk a régi korokban és mai világban tapasztaltakat, közvetett módon helyes viselkedési módok felé irányíthattuk a diákok figyelmét. A kiállítás képeit felhasználva az alkotói folyamat és a női érvényesülés lehetőségeit is latolgattuk. Gondolkodásra késztettük egymást. Az olvasókör kötetlen formája: sütemény, pogácsa, tea, terítés – hozzájárult, hogy párbeszéd alakuljon ki diák és pedagógus között. A másik fél gondolatainak elfogadása és megismerése, a többféle látószögre való figyelem, közös érték volt mindnyájunk számára.
Közzététel, nyilvánosság
Tanév elején elkészítettük a könyvtári munkatervet, melyben egész éves programot tártunk a tantestület elé.
A novemberi fogadó órán - november 13-án -, a szülőket tájékoztattuk a rendezvényekről, az olvasókörről. November 20- án nevelőtestületi értekezleten a pedagógusok előtt prezentáció segítségével bemutattuk a pályázati tevékenységünket.
2015. március 17-én a gyermekirodalmi workshopon bemutatjuk az olvasóköri tevékenységet a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete továbbképzésén, a megye könyvtárosai számára.
HÍD (Hírlapot a Diákoknak) és Sanyi Programhoz (Sajtó és Nyilvánosság) szintén pályázat segítségével csatlakoztunk 2014-ben tavasszal és ősszel. A program fő célja az olvasás népszerűsítése, a szövegértés fejlesztése. Ez a program kiegészíti, segíti a jelen pályázat eredményesebbé tételét.