Krúdy Könyvtár

#olvasás#iskolaikönyvtár#közösségitér

Krúdy különgyűjtemény története


 
kiallitas

Az iskola 1992-ben vásárolta meg a mosonmagyaróvári dr. Juhász Gábor orvos Krúdy gyűjteményét, melyet édesapja dr. Juhász János évek kitartó munkájával gyűjtött össze. Dr. Juhász János baráti kapcsolatot tartott fenn az író lányával, Krúdy Zsuzsával. Az ő levelezésükből kiderül, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozó Krúdy Zsuzsa rendszeresen megküldött a gyűjtő számára minden Krúdyval kapcsolatban megjelent új kiadványt.

A korábban Nagykanizsán élő orvos kiállítást is rendezett könyveiből. A megvásárolt gyűjtemény katalógusa 212 tételben sorolta fel a köteteket. A gyűjteményt az eltelt idő alatt bővítettük, kiegészítettük, ezért ma már 288 darabból áll a különgyűjtemény.

A dokumentumok archív anyagként, a könyvtári állománytól elkülönítve kezeljük.

A kulturális és irodalomtörténeti jelentőségű gyűjtemény tartalmazza a Krúdy életmű jelentős részét. Muzeális értékét a korabeli első kiadások, illetve a bibliofiliák adják.

A legrégebbi Krúdy írásunk az Ének a kis Pétörről c. elbeszélés (1896), melyet az író 18 éves korában írt és a bőrkötéses Magyar Szemle Emlék-Albuma 1888-1898 c. antológiában (1898) is megjelent.

Enek a kis Peterrol

A legkorábbi kiadású könyvünk az 1899-es Ifjúság c. elbeszéléskötet, mely a Szent István Társulatnál jelent meg. A gyűjteményben megtaláljuk a korai írói korszakból származó A podolini kísértet c. regényének 1907-es kiadását.

Különleges aranyozott domborműkötésben jelent meg, első kiadásban a Bűvös erszény és egyéb elbeszélések 1909-ből, a Franklin Társulatnál.

 A buvos erszeny

Az első nagy alkotói korszakából származik az 1911-ben első ízben megjelent Szindbád ifjúsága c. elbeszéléskötet a Nyugat Rt. kiadásában. Hét kötet képviseli az 1914-es Singer és Wolfner kiadásából Krúdy Összegyűjtött Műveit.

Szindbad

A második nagy alkotói korszakából első kiadásban találjuk a Várady Zsuzsa ihletését tükröző Asszonyságok díja (1919) c. kötetet és a Mohács (1926) c. történelmi regényét is. Krúdy Pesti évkönyve bibliofil kiadásban jelent meg 1921-ben, 400 számozott példányban. A könyvtár tulajdonában lévő kötet egy számozás előtti művészpéldány. Az író 50. születésnapjára az Athenaeum által kiadott életmű-válogatás (1928) néhány darabjából is szemezgethetünk. (Őszi utazások a vörös postakocsin, N. N.)

Pesti evkonyv muveszpeldany

A könyvek között, a híres Álmoskönyve három különböző kiadásban is megtalálható. A gyűjteményben számos 1945 utáni kiadású Krúdy regényt is fellelhetünk.

Az íróról szóló tanulmánykötetek között kiemelendő, Tóbiás Áron Krúdy világa (1964), a Katona Béla által szerkesztett Krúdy emlékkönyv (1968) és az író lányainak, Krúdy Zsuzsának és Krúdy Máriának az írásai.

A gyűjtemény több darabjának címlapján az író lányának, Krúdy Zsuzsának a dedikálása, kézjegye is megtalálható. Értékes darabja a különgyűjteménynek Krúdy Gyula első feleségének, (Spiegler Bella) 1894-es kiadású könyve (Satanella: Tárczái) és Márai Sándor Szindbád hazamegy (1943, Révai) c. regénye.

A magyar nyelvű kiadások mellett angol, spanyol, német, francia, olasz, szlovák nyelvű Krúdy kötetek is említést érdemelnek. A könyveken túl jelentős számú újságkivágatokat őrzünk hírlapokból és fotókópiákból, melyek nagyrészt 1945 utáni jelentek meg.


 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A honlap további böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A weblapról való távozás után adaiból semmit sem tárolunk el.
Ok